Darowizna, czy można ja odwołać?

Darowizna, zgodnie z art. 888-902 kodeksu cywilnego, jest umową, a nie czynnością jednostronną. Darczyńca, na jej podstawie zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, na rzecz obdarowanego. Może ona polegać na przeniesieniu własności rzeczy, zapłacie pieniędzy, zwolnieniu z długu itd. Umowa taka, co do zasady, może być zawarta w dowolnej formie a jedynie darowizna nieruchomości winna być dokonana w formie aktu notarialnego. Oczywiście uprzednio warto, by naszą sprawę zbadał prawnik gliwice i nadał dalszy bieg naszej sprawie. Dokładnie wyjaśni czym jest i z czym wiąże się darowizna. Resztą zajmie się, w przypadku nieruchomości, notariusz, a w innych darowiznach prawnik.

Czy można odwołać darowiznę? Tylko w przypadku, gdy między jej stronami doszło do zmiany stosunków , umowa została zawarta ale jeszcze jej nie wykonano tj. np. w sytuacji, gdy zaszła rażąca niewdzięczność po stronie obdarowanego lub znacząco pogorszył się stan majątkowy darczyńcy a wykonanie darowizny odbyło by się kosztem uszczerbku własnego utrzymania lub dla wykonania obowiązku alimentacyjnego. O tym tez powie stronom prawnik. Odwołanie wykonanej darowizny jest możliwe tylko w pierwszym przykładzie. Rażącą niewdzięczność jest dość trudno udowodnić, rozumiana jest wąsko.

Kiedy i jak prawnik pomoże nam odwołać darowiznę?

Prawnik przygotuje oświadczenie pisemne dla obdarowanego. Termin roczny od chwili dowiedzenia się o niewdzięczności jest zawity, a warunkiem odwołania jest m.in. brak przebaczenia obdarowanemu.

czestochowa Autor