Darowizna, czy można ja odwołać?

Darowizna, zgodnie z art. 888-902 kodeksu cywilnego, jest umową, a nie czynnością jednostronną. Darczyńca, na jej podstawie zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, na rzecz obdarowanego. Może ona polegać na przeniesieniu własności rzeczy, zapłacie pieniędzy, zwolnieniu z długu itd. Umowa taka, co do zasady, może być zawarta w dowolnej formie a jedynie darowizna […]